PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Ansvars- og fritidsskade

Skadet i ulykke

Ulykker kan skje når som helst, hvor som helst og ramme hvem som helst. Man kan skade seg på arbeidsplassen, i fritiden, som oftest går

Les mer »

Håndverkere og arbeidsskader

Håndverkere er en yrkesgruppe som i stor grad er utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Mange skades i arbeidsuhell, som fall, kuttskader, klemskader osv. Yrkessykdommer er

Les mer »