PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Erstatning ved arbeidsrelatert melallergi og astma

Mange bakere, og andre som jobber med mel, får melallergi. Undersøkelser viser at mange skades i arbeid, hele 10 – 15 prosent av alle bakere har allergi som følge av meleksponering. I tillegg eksponeres mange for krydder og andre småpartikler. Bakere har også en økt risiko for å få arbeidsrelatert astma. Yrkessykdommene kan i verste fall medføre at man må slutte som baker. Også i andre yrker finnes eksponeringer som forårsaker yrkessykdommer, ofte med store konsekvenser for de yrkesskadde.

Dersom man mistenker at man er påført en yrkessykdom bør man snarest mulig informere sin arbeidsgiver samt sin fastlege, eventuelt også bedriftshelsetjeneste osv. Det er viktig å få medisinsk hjelp, og å få dokumentert sykdommen. Arbeidsgivere har plikt til å informere Nav om yrkessykdommer, men dessverre er det ikke alltid dette gjøres. I så fall kan man selv melde saken til Nav. I tillegg bør saken meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap for å få undersøkt om man har rett på yrkesskadeerstatning. Dersom arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan saken meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

I tilfelle sykdommen godkjennes som yrkessykdom, for eksempel som melallergi, kan man ha rett på å få dekket medisinske utgifter fra Nav/Helfo, og i tilfelle stor/langvarig skade rett på menerstatning. Man kan også ha rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap, som erstatning for inntektstap – for eksempel hvis man må omskoleres en periode eller faller ut av arbeid. Det kan også være aktuelt med menerstatning fra forsikringsselskapet.

Det er viktig å handle raskt. Det gjelder en meldefrist overfor Nav, og foreldelsesfrister overfor forsikringsselskapene. Videre er det viktig å sikre seg dokumentasjon for den eksponering man har vært utsatt for, sykdommen mv.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS samarbeider med Norges Astma- og Allergiforbund og har i mange år hjulpet bakere og andre med yrkessykdommer. Vi kan det spesielle regelverk som gjelder i yrkesskadesaker, og hjelper våre klienter hele veien fra å melde inn krav til å lande gode erstatningsoppgjør.  Dersom man har en yrkessykdom vil arbeidsgivers forsikringsselskap ofte betale for nødvendig og rimelig advokatbistand. Dersom du mener at du har en yrkessykdom, ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende konsultasjon.

advokat Thomas Benestad
mail: benestad@salomon-johansen.no
tlf: 99 41 45 04

Del artikkel: