PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Frisørers rett til erstatning ved yrkesskader og yrkessykdom

Frisører eksponeres ofte for en rekke kjemikalier som kan medføre hudsykdommer eller lungesykdommer. Det er særlig tre sykdomsgrupper som dominerer; forgiftning som følge av kjemisk påvirkning, allergiske hudsykdommer og lungesykdommer. Hvorvidt man har en yrkessykdom avgjøres normalt av en lege, for eksempel en spesialist i lunge- eller hudsykdommer. I tillegg utsettes frisører for yrkesskader, som stikk- og kuttskader. Mange frisører er nok ikke klar over hvilke rettigheter de har dersom de påføres yrkessykdom/yrkesskade.

Mens mange yrkessykdommer kan gi rett til yrkesskadeerstatning faller belastningslidelser – for eksempel slitasje i rygg og armer etter mye ståing og armbruk – dessverre utenfor yrkeskadeforsikringsordningen, og gir ikke rett til slik erstatning. Yrkesskadeforsikringen gjelder videre også kun for ansatte, er man selvstendig frisør må man tegne egen forsikring. Dersom man er ansatt, og arbeidsgiver av en eller annen grunn ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan man melde saken til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Frisører som er påført yrkessykdommer, for eksempel yrkesrelatert eksem eller allergi, kan ha rett til ytelser både fra trygdemyndighetene og erstatning fra forsikringsselskap. Ved godkjent yrkessykdom har man utvidede rettigheter overfor Nav, blant annet full dekning av utgifter til nødvendig legehjelp, medisiner, hjelpemidler osv. Man slipper således for eksempel å betale egenandeler. I tillegg kan man ha rett til menerstatning (erstatning for langvarig og betydelig skade). I tillegg til ytelser fra Nav kan yrkesskadde frisører ha rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Aktuelle erstatningsposter er erstatning for påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap, og menerstatning. Erstatning kan også være aktuelt for en begrenset periode, for eksempel om en frisør må omskoleres til annet arbeid.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen erstatningsavdeling med spesialister med lang erfaring. Vi kan de spesielle regler som gjelder for yrkessykdommer og for utmåling av yrkesskadeerstatning. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon.

Advokat Thomas Benestad
e-mail: benestad@salomon-johansen.no
telefon: 99 41 45 04

Del artikkel: