PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Trafikkskade – erstatning for personskade

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning fra trafikkforsikringsselskapet.

Personskade etter trafikkulykke kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte arbeidsinntekter. En trafikkskade kan også påføre deg varige skader og økonomisk tap i fremtiden på grunn av nedsatt arbeidsevne, i verste fall resten av livet.

Trafikkforsikringen dekker både fysiske og psykiske skader. Du har krav på erstatning uansett om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke, så lenge skadene og tapet skyldes trafikkulykken.

Det er svært viktig at du kontakter lege/sykehus umiddelbart etter en trafikkskade. Journal fra lege/sykehus vil være viktige bevis hvis du krever erstatning fra trafikkforsikringsselskapet.

Hvis du har fått personskade etter en trafikkulykke, så har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat i saken.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen personskadeavdelinger med dyktige spesialister på trafikkskader. Vi kan vise til svært gode resultater for våre klienter med erstatningsoppgjør som ligger langt over starttilbudene fra forsikringsselskapet. Vi bistår deg i hele prosessen, fra skademelding og frem til endelig erstatningsoppgjør.

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på vår nettside, per telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende vurdering av saken din!

Thomas Benestad, tlf 99 41 45 04, benestad@salomon-johansen.no
Erik Faye Ree, tlf. 98 08 87 27, ree@salomon-johansen.no
Ann Cathrin Egeberg, tlf 47 71 00 18, egeberg@salomon-johansen.no

Del artikkel: