PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Yrkessykdom (astma, kontakteksem mv) – unge arbeidstakere

En ny norsk studie viser at astma, kontakteksem og rhinitt er de vanligste arbeidssykdommene for arbeidstakere i alderen 20 – 29 år. Det er spesielt frisører, maler/lakkerer og elektriker som blir rammet (https://tidsskriftet.no/2019/08/kort-rapport/utredning-av-unge-med-arbeidsrelatert-sykdom).

Mange vet at yrkessykdom gir trygderettigheter som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eventuelt uføreytelser. I tillegg kan man ha rett på yrkesskadeytelser fra Nav. Mange er ikke klar over at man kan ha rett på erstatning (yrkesskadeerstatning) fra arbeidsgivers forsikrings-selskap. Dette kan for eksempel være aktuelt for de med yrkessykdom som tar omskolering og mottar arbeidsavklaringspenger.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS samarbeider med Norges Astma- og Allergiforbund med å hjelpe de som har fått astma og eksem i arbeid. Våre advokater har lang erfaring med slike saker og bistår med å kartlegge rettighetene, dialog med forsikringsselskapene, samt å få riktige erstatningsoppgjør. Dersom du har yrkessykdom kan du ta kontakt for en gratis og helt uforpliktende samtale, så kan vi hjelpe deg videre i saken. Det er vanlig at arbeidsgivers forsikringsselskap betaler for advokatarbeid i yrkessykdomssaker.

Del artikkel: