PERSONSKADEADVOKATEN.NO

Temasider

TRAFFIKSKADE

Kontakt advokat Vi har lang erfaring med å bistå klienter i trafikkskadesaker. I disse sakene tilbyr vi gratis førstegangsvurdering av saken. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter

Les mer »

YRKESSKADE

Kontakt advokat Vi gir gratis førstegangsvurdering i yrkesskader-/yrkessykdomssaker. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har. Ring oss

Les mer »

ANSVARS- OG FRITIDSSKADE

Kontakt advokat I noen tilfeller kan det være aktuelt å fremme erstatningskrav mot uaktsom person/selskap, eventuelt mot deres forsikringsselskap. Som eksempler kan nevnes at huseier

Les mer »

MATERIELLE SKADER

Kontakt advokat Ved store materielle skader, for eksempel boligbranner, kan det være fornuftig å få bistand fra advokat for å få korrekt erstatningsoppgjør. Vi hjelper

Les mer »

PASIENTSKADE

Kontakt advokat Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på

Les mer »

VOLDSOFFER

Kontakt advokat Vi har lang erfaring med å bistå klienter over hele landet i volds- og overgrepssaker. To av våre advokater er oppnevnte som faste

Les mer »