PERSONSKADEADVOKATEN.NO

YRKESSKADE

Vi gir gratis førstegangsvurdering i yrkesskader-/yrkessykdomssaker. Forsikringsselskapene dekker normalt utgifter til juridisk bistand på linje med andre utgifter våre klienter har. Ring oss gjerne for en gratis og uforpliktende samtale.

KAN DU KREVE ERSTATNING?

De som skades i arbeid (arbeidsskade eller yrkessykdom) kan ha rett på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap, eventuelt fra Yrkesskadeforsikringsforeningen dersom arbeidsgiver ikke har forsikring. I tillegg vil man kunne ha utvidede trygderettigheter fra NAV/HELFO.

Aktuelle krav ved yrkesskader/-sykdom kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, påført/fremtidig inntektstap, menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), eller forsørgertapserstatning etter dødsfall. Videre kan slike skader gi rett til utvidet utgiftsdekning og menerstatning fra NAV/HELFO.

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp i yrkesskadesak/yrkessykdomssak. På grunn av foreldelses- og meldefrister er det en fordel om du tar kontakt så raskt som mulig. Husk å ta vare på dokumentasjon for ulykken (eller for eksponeringen ved yrkessykdom), skader og tap.

INFORMASJONSBROSJYRE OM YRKESSKADER

For ytterligere informasjon om dine rettigheter kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren om yrkesskade skrevet av Thomas Benestad ved Advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Snakk med en advokat. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Del artikkel: