PERSONSKADEADVOKATEN.NO

PASIENTSKADE

Dersom det er begått feil i den medisinske behandlingen du har mottatt, og du er påført en skade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda.

Hvis vilkårene for erstatning er oppfylte kan det værer aktuelt å kreve erstatning for utgifter, inntektstap, og menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse). Hvis noen dør som følge av feilbehandling kan det være aktuelt å kreve forsørgertapserstatning.

INFORMASJONSBROSJYRE OM PASIENTSKADE

For ytterligre informasjon om dine rettigheter kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren om pasientskade skrevet av Thomas Benestad ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Snakk med en advokat. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg.

Del artikkel: